Als de zon


Onze diepste angst

is niet dat we onmachtig zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist

onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons

is wat de meesten vrezen.

 

We vragen onszelf af:

wie ben ik wel om mijzelf briljant, schitterend,

begaafd, geweldig te achten?

Maar waarom zou je dat niet zijn?

Je bent een kind van God!

Je dient de wereld niet

door jezelf klein te houden.

Er wordt geen licht verspreid

als de mensen om je heen

hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

 

We zijn bestemd om te stralen,

zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie Gods,

die in ons is,

te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen,

maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons licht laten schijnen,

schept dat voor de ander

de mogelijkheid hetzelfde te doen.

 

Als we van onze diepste angst

bevrijd zijn,

zal alleen al onze nabijheid

anderen bevrijden.

 

Uit de inaugurale rede van Nelson Mandela, 1994
Gedicht van: Marianne Williamson
Oorspronkelijke titel "Return to love"