Gedemotiveerde studenten slagen voor eindstage

HBO opleiding
Betreft: inzet van het programma Discover your dream (DYD) om studenten die voor de tweede keer gezakt waren voor hun eindstage een goede nieuwe kans te geven om te slagen voor hun eindstage. 

Evaluatie door de docenten van de opleiding.
Aanwezig bij het evaluatiegesprek:
Bas Ruizeveld de Winter (coach)
W. G., docent
H. W. docent en stage begeleider

 1. Negen studenten zijn actief betrokken geweest bij de pilot van Discover your dream onder begeleiding van Bas Ruizeveld de Winter (deze studenten waren allen voor tweede keer gezakt voor hun eindstage)
 2. Er zijn twee bijeenkomsten op de opleiding geweest
 3. Daarnaast heeft Bas de studenten, waar nodig, begeleidt voor, tijdens en na de bijeenkomsten door middel van gesprekken, schriftelijke vragen en antwoorden, emailcontact
 4. Bas werd ondersteund door 2 collegae. Als docenten van de opleiding waren W en H aanwezig bij de twee bijeenkomsten.
 5. Het is gunstig dat een extern deskundige wordt betrokken in de begeleiding van de studenten; studenten nemen een open en andere houding aan bij het benoemen van hun doelstellingen.
 6. Het is gunstig dat de student wordt gevraagd naar andere doelen dan alleen de doelstellingen gekoppeld aan de opleiding. De student krijgt dan de mogelijkheid ook te kijken wat voor gedrag hij/zij nodig heeft of nodig had. Dit gedrag is ook weer te gebruiken voor het behalen van doelstellingen van de opleiding.
 7. Het programma Discover your dream lijkt een geschikt middel om studenten, die vastlopen of dreigen vast te lopen in een gedeelte van de opleiding, te mobiliseren richting hun opleidingsdoelen.
 8. Het programma Discover your dream lijkt een geschikt middel, waarmee de mentoren, studieloopbaancoaches en decanaat op de hoogte zouden moeten zijn voor het extern laten begeleiden van studenten die niet door de opleiding kunnen worden begeleid.

H. W. Rotterdam

De mening van de studenten over de workshop
Motivatie voor deelname aan de workshop van de deelnemers:

 • Zoeken naar wat echt past bij mij
 • Mijn stage(s)  is (zijn) mislukt, wat doe ik nu?
 • Ik krijg mijn studietijd wel vol, maar is dit het echt voor mij?
 • M’n zelfreflectie is niet goed ….., wat kan ik daar aan doen?
 • Meer duidelijkheid over waar ik met mijn studie heen wil
 • Hoe ziet voor mij een goede stage eruit?
 • Hoe ga ik met mijn studie de wijde wereld in?

 

Groepsevaluatie na deel 1 van de workshop “Discover your dream” d.d. 19 mei: 

Algemeen: Discover your dream (De ontdekkingsreis)  is interessant

Persoonlijk:

 • Heel concreet komt het eigen idee in beeld
 • Dit was verdiepend.
 • Ik ben verrast en blij met wat ik nu weet. 
 • Ik werd gedwongen om te benoemen waarom ik iets wil doen. Goed hoor!
 • Tussenstappen maken. Je idee wordt in stappen duidelijk. Je maakt concrete stappen
 • Relaxte, open sfeer, ruim kunnen fantaseren
 • Was ondersteunend voor wat ik wil. Nu meer toegespitst. Dat ben ik en daar doe ik het voor!
 • Eindelijk uitspreken van wat ik allemaal denk.
 • Interessant, toepassen op jezelf.
 • Leerzaam, veel om over na te denken.

 

 Groepsevaluatie na deel 2 van de workshop “Discover your dream” d.d. 31 mei:

 • Verhelderend om de stappen voor de toekomst op te schrijven om je doel te bereiken.
 • Individueel en plenair afwisseling o.k. Goed dat je individueel aan de slag moest, goede afwegingen.
 • Stappen terug (het in lijn brengen van zaken met de missie) maakt alles heel tastbaar.
 • Stappen vooruit (naar je missie) maken veel duidelijk, wel moeilijk maar heel goed. Het vervolg van nu werd steeds duidelijker door het verhaal over het werk en stage.
 • Reisplan maken, heel goed om te zien wat je allemaal moet doen om je missie te bereiken. Hoe klein ook.
 • Reisplan maken leuk + goed. Is logisch en maakt alles duidelijk
 • Het tempo van het deel om je Reisplan te maken vond ik iets te hoog om goed te bepalen hoe je naar je doel komt (kan ook komen doordat ik vermoeid ben).

 

Oktober, resultaat van de workshop: na het volgen van het programma Discover your dream zijn 8 van de 9 studenten direct geslaagd voor hun eindstage.