Is het leven van je droom belangrijk?

Vraag je jezelf weleens af: 

  • Wat wil ik nu eigenlijk; waarvoor ben ik hier op aarde; wat is mijn droom?
  • Hoe kan ik wat “ik wil” vormgeven in mijn dagelijkse leven?
  • Wie ben ik, wat is mijn authentiek zelf?
  • Wat zijn mijn sterke kanten?
  • Welk werk wil ik doen en wat zijn mijn ambities?
  • In welke werkomgeving voel ik mij het beste thuis?

Jezelf deze vragen stellen is zeker de moeite waard. De antwoorden zullen je veel leren over jezelf, ze zullen je uitdagingen geven om voor te leven. Je zult zingeving en voldoening ervaren als je bezig bent je doelen te realiseren.

Mensen kunnen geëmotioneerd raken als zij over hun droom vertellen, ze ervaren het als iets zeer kostbaars omdat het de kern is van wie ze zijn. Ieder mens heeft een droom. Maar hoeveel mensen volgen hun droom, denk je? Circa tien procent! *). Dat betekent dat ongeveer negentig procent van de mensen hun droom niet kennen of niet kunnen omschrijven, er niet in geloven of hun droom hebben begraven, dikwijls zo diep, dat ze vergeten dat deze bestaat of ze vinden dat het te laat is om er nog aan te werken. Dat is jammer want daardoor missen ze een stuk “betekenis” of “zin” in hun dagelijkse doen en laten. Dat heeft gevolgen: ze leven een stuk(je) van hun leven niet. Ze verwezenlijken niet wie ze werkelijk zijn. Ze vervreemden van zichzelf omdat ze het contact verloren hebben met dat wat hen bezielt.  

Het kennen van en het werken aan je droom en het benutten van je sterke kanten is belangrijk voor geluk, doelgerichtheid, succes en zingeving in je leven. 

Viktor Frankl **) zegt het zo: “het is duidelijk dat geestelijke gezondheid is gebaseerd op een zekere mate van spanning, de spanning tussen hetgeen men reeds heeft bereikt en hetgeen men nog moet voltooien, of de kloof tussen hetgeen men moet worden. Zulk een spanning is inherent aan de mens en daarom ook onmisbaar voor zijn geestelijk welzijn. Wij moeten dus ook zonder aarzeling de mens uitdagen tot het vervullen van een potentiële levensbetekenis. Slechts op deze wijze kunnen wij zijn latente wil-tot-betekenis activeren. De mens heeft behoefte aan het streven en de strijd om een waardevol doel te bereiken. Hij heeft de stimulans nodig van een potentiële betekenis, een doelstelling die hij dient te vervullen”.

 en

 “Het streven van de mens naar betekenis is een primaire drijfveer in zijn leven. Deze betekenis is zowel uniek als specifiek, aangezien slechts het individu zelf haar kan vervullen”.

 

*) Bruce Wilkinson gebruikte dit getal in een preek in een dienst voor Hour of Power.

**) Viktor Frankl was hoogleraar in de neurologie en de psychiatrie aan de Universiteit van Wenen en hoogleraar in de logotherapie aan de U.S. International University te San Diego. Hij is de stichter van de zogenaamde Derde Weense School der Psychotherapie (na Freud en Adler) – de School der Logotherapie. Logotherapie gaat uit van het streven van de mens een hogere, definitieve betekenis aan zijn leven te geven. 

Boek:
"De zin van het bestaan" van Viktor Frankl is een klein boekje(pocket van 176 blz.). Het bestaat uit twee delen, het eerste deel gaat over zijn leven in drie concentratiekampen en het tweede deel gaat over zijn theorie zoals verwoord in de Logotherapie. Het boekje wordt iedere twee jaar herdrukt. 

 

Geplaatst op 22-07-2011 om 09:58 | link | reacties (0)