Coachingovereenkomst                 

Naam cliënt:

Deze overeenkomst tussen Bas Ruizeveld de Winter, coach voor het programma Discover your dream*) en bovengenoemde cliënt zal aanvangen op:…………………………………., en zal naar schatting ...  gesprekken van ... uur betreffen.

Locatie:

Het tarief voor de intake bedraagt  € 

Het tarief voor de gesprekken bedraagt  €………. per uur

In het tarief zijn begrepen:
- Werkboek (indien van toepassing)
- Voorbereidende activiteiten

Niet in het tarief begrepen:
- BTW
- Reiskosten en reistijd

Facturering zal plaatsvinden in ... termijnen.

Betaling: binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur.

Diensten

De diensten die de coach zal leveren, is persoonlijke coaching, zoals in samenspraak met de cliënt is afgesproken. De coaching betreft ondersteuning bij:

  •  
  •  

De coach belooft de cliënt dat alle informatie die zij/hij hem toevertrouwt strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Tijdens de coachingrelatie zal de coach aansturen op directe en persoonlijke gesprekken. De cliënt kan rekenen op eerlijke en directe vragen en verzoeken van de coach. De cliënt onderkent dat de effectiviteit van de coachingrelatie afhankelijk is van de cliënt. Zij/hij zegt toe dat zij die relatie de benodigde macht verleent. Als de cliënt vindt dat de coaching niet aan haar/zijn verwachtingen voldoet, zal zij/hij dit kenbaar maken en actie ondernemen om de effectiviteit van de coachingrelatie te verbeteren.

Onze handtekeningen onder deze overeenkomst geven aan dat wij volledig op de hoogte zijn van en het eens zijn met de bovenstaande informatie.

 

Cliënt:………………………………………            Datum……………… 

 

Coach…………………………………………           Datum:……………..

 

 

Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden Dienstverlening van toepassing. Je kunt deze inzien door te klikken op AVD

Discover your dream is een programma van PTL training en coaching.