Life coaching, vrijheid, blijheid, optimisme, vrijmoedigheid, zelfvertrouwn

Life Coaching

Life Coaching richt zich op het vinden en bereiken van je persoonlijke doelstellingen.
Life coaching gaat over het creëren van je toekomst. Het gaat om "willen" en "zijn". Life coaching richt zich op essentiele vragen die met fundamentele bezinning of heroriëntatie op leven en werk te maken hebben. De begeleiding heeft vooral tot doel veranderingsprocessen in gang te zetten om de kwaliteit van dit "zijn" te verhogen, een rijk, zinvol en waarachtig leven: een bestaan dat bij iemand past en hem uitdaagt en inspireert. Dat is de specialisatie van de Life coach. Het is een proces waarin een getrainde professional gebruik maakt van bewezen methoden en vaardigheden om met je te werken aan het verhelderen van je focus en een gezondere balans in alle gebieden van je leven.

Life coaching verandert levens. Door Life coaching krijg je antwoord op:
-
vragen rond zingeving en bezieling: "ik wil met meer passie  leven en werken" of
   "ik wil meer uit mijn leven en werk halen".

- je authentieke zelf:
   - wie je werkelijk bent - identificeren en opeisen. 
      Verhelderen van wat je wilt doen en wie je wilt zijn door 
      het definiëren van je doelen en je dromen.

De antwoorden liggen bij jou
Jij bent de expert als het over jou leven gaat. Niemand kan je vertellen hoe je je leven moet leven, echter een life coach kan je ondersteunen bij het in focus brengen van middelen en doelen, en je nieuwe instrumenten geven om vooruit te gaan als ideeën omgezet worden naar actie

Life coach in relatie tot de klant.
De internationale coach federatie omschrijft de relatie tussen klant en life coach als volgt:

  • In iedere ontmoeting, kiest de klant de focus van het gesprek, terwijl de coach luistert en bijdraagt met opmerkingen en vragen. De interactie creëert duidelijkheid en beweegt de klant tot actie.
  • Coaching versnelt de vooruitgang van de klant door te zorgen voor meer focus en besef van keuze.
  • Coaching richt zich op het punt waar klanten nu zijn en wat zij bereid zijn te doen om te komen waar ze willen zijn in de toekomst.

 

Life coaching is gericht op de kwaliteit van het "zijn" te verhogen naar een rijk, zinvol en waarachtig leven: een bestaan dat bij iemand past en hem uitdaagt en inspireert.