Manier van werken

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we het doel van de coaching vast, bespreken we de werkwijze, bepalen we ongeveer het aantal gesprekken en nemen we de kosten door die verbonden zijn aan de coaching.
Indien van toepassing kan bij dit gesprek een leidinggevende aanwezig zijn om ook met de organisatie tot een optimale afstemming te komen.

De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Klik op overeenkomst voor een voorbeeld.  

Coachingstraject 
In afhankelijkheid van "de vraag" wordt het aantal gesprekken van het trajekt geschat. De gespreksduur varieert van 1 tot 2 uur. 

De coaching is niet vrijblijvend. Vooraf maken we afspraken waarin de doelstellingen zijn vastgelegd waaraan je wilt werken. Die afspraken zijn leidend tijdens het traject, hoewel een tussentijdse bijstelling altijd mogelijk is ala blijkt dat de oorspronkelijke ambities niet haalbaar zijn.
Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces is de sleutel voor een succesvolle coaching. Jij bent degene die bepaalt wat er tijdens het proces ter sprake komt en welke actie je wilt nemen.

Evaluatie 
Het coachingstraject sluit af met een evaluatiegesprek. Daarin stellen wij vast of de afgesproken doelstellingen gehaald zijn en hoe, desgewenst, een mogelijk vervolgtraject, al dan niet begeleid, eruit zou kunnen zien.      

Vertrouwelijkheid
De gesprekken zijn vertrouwelijk en niets daarvan wordt geopenbaard tenzij na akkoord van klant en coach.

Op de coaching zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor diensten van toepassing. Door op AVD te klikken kun je deze voorwaarden inzien.